کلاس های ادغامی و مشاوره
مهاجرتی در فرانکفورت ام مین

همه مراکز مشاوره به صورت پی دی اف میباشند

در اینجا میتوانید یک بررسی ‌کلی‌چند زبانه از مراکز مشاوره دانلود کنید:

Leitet Herunterladen der Datei einبررسی‌کلی‌از مراکز مشاوره (PDF, 101 KB)