Kursevi integracije i
savetovanje doseljenika

u Frankfurtu na Majni

Centri za savetovanje pružaju podršku doseljenicima u vezi sa:

  • školama, školovanjem, zanimanjima i radom,
  • rekreativnim aktivnostima,
  • brakom, porodicom i građanskom zajednicom,
  • stanovanjem,
  • boravišnim pitanjima,
  • finansijskim problemima,
  • učenjem jezika/učenjem nemačkog jezika.

  Savetovanje je besplatno i poverljivo.

  Odraslima savetovanje može da bude pruženo u migracionim centrima za savetovanje (MBE) za odrasle doseljenike.

  Omladini i mladim osobama do 27 godina savetovanje može da pruži služba Jugendmigrationsdienste (JMD = Omladinska migraciona služba).