کلاس های ادغامی و مشاوره
مهاجرتی در فرانکفورت ام مین

خوشامدی گرم به تارنمای(سایت) اینترنتی ما برای درس هایی به منظور آمیخته شدن مهاجران در شهر فرانکفورت ام مین

در این سایت شما همه اطلاعات ضروری در باره موارد زیر را خواهید یافت

  • درس های به زبان آلمانی
  • مدرسه های زبان
  • راهنمایی
    که همراه درس های آمیخته شدن رائه می شود
  • مراکز مشاوره مهاجرت
    جاهایی که می توانند شما را راهنمایی کنند

ما به سوالات مکرر درباره درس های آمیخته شدن و راهنمایی پاسخ میدهیم و برای شما فهرستی از لینک ها را فراهم میکنیم تا بتوانید اطلاعات بیشتری پیدا کنید.