Kursevi integracije i
savetovanje doseljenika

u Frankfurtu na Majni

Integracija u Nemačkoj

Zvanična Internet stranica Federalne vlade na temu imigracije i integracije Ovde možete da nađete detaljne informacije o kursevima integracije i radu centara za savetovanje uz mnogobrojne druge sadržaje.
www.integration-in-deutschland.de

Amt für multikulturelle Angelegenheiten [Kancelarija za multikulturalne poslove]

Internet stranica Kancelarije za multikulturalne poslove grada Frankfurta na Majni uz mnoštvo informacija za imigrante i integracioni rad u Frankfurtu na Majni.
www.amka.de