Kursevi integracije i
savetovanje doseljenika

u Frankfurtu na Majni

Obrazovno savetovanje o univerzitetskim garancijskim fondovima (GF-H)

Obrazovno savetovanje o univerzitetskom garancijskom fondu (GF-H) je namenjeno mladim osobama koje imaju migrantsko poreklo, uzrasta do 30 godina, koje žele da steknu kvalifikacije za upis na univerzitet, nastave studije ili započnu ili nastave akademsku karijeru.

Savetovanje se fokusira na:

  • evaluaciju obrazovanja/stručne spreme i mogućnosti priznavanja kvalifikacija stečenih u inostranstvu (nostrifikacija diploma),
  • pomoć u pripremi individualnog obrazovnog programa,
  • sticanje kvalifikacija za upis na univerzitet,
  • praktičnu obuku (nastavu) i zahteve za integraciju na tržištu rada,
  • pohađanje seminara o izboru nastavnog programa/zanimanja,
  • mogućnosti stipendiranja u školama i na univerzitetu.

Univerzitetski garancijski fond subvencioniše troškove mera integracije:

  • jezičke kurseve nivoa koji je potreban za upis na univerzitet i za akademska zvanja,
  • kurseve za sticanje „Abitur“ odnosno kvalifikacija za upis na univerzitet, počevši od „mittlere Reife“ (O-nivo) (posebni kursevi i Studienkollegs) (organizacije u Nemačkoj koje pružaju pripremne kurseve)),
  • praktičnu obuku (nastavu) za diplomce i mere za dopunu studijskih kurseva.

Dodatne mere finansiranja:

  • kurs jezika za sticanje C1 jezičkog sertifikata u Hazelrotu.

Kontakt:

 

Dr. Heinz Müglich

Bildungsberatung GF-H
Rechneigrabenstraße 10
60311 Frankfurt

Ured: Frau Ellen Zimmermann

Telefonski broj:
069 / 921056946 (Dr. Müglich)
069 / 921056947 (Frau Zimmermann)

E-pošta:
heinz.mueglich@frankfurt-evangelisch.de
bildungsberatung@frankfurt-evangelisch.de

Web:
http://www.jugendsozialarbeit-evangelisch.de/hilfsangebote/gf-h/